//www.mgar.co.il ISO
חיפוש מתקדם
 
 
 

סיוע בשכר דירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון

שירות חדש בחברת מ.ג.ע.ר –סיוע בשכר דירה לזכאי משרד הבינוי והשיכון.

החברה מעניקה שירות לאזרחים המבקשים להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה, מוודאת את עמידתם בקריטריונים ומעבירה את נתוני הבקשות אל משרד הבינוי והשיכון.
החברה מטפלת בבקשות להנפקת תעודות זכאות לסיוע בשכר דירה כמו גם בתעודות זכאות לצורך קבלת משכנתא.

קו ארצי לשירות לקוחות :1599-500-301
שעות פעילות : ימים א' - ה' : 14:00– 08:00

סניפי החברה בהם ניתן סיוע בשכר דירה:

סניף טלפון בסניף פקס בסניף דואר אלקטרוני   שעות פעילות
בית דגן 750 03-9546024 15339546024 uvi@mgar.co.il     
מנחם בגין 5 1599500301 03-9546095     מענה טלפוני:
בית דגן   15339546115 Julia-k@mgar.co.il   א'-ה' 
      Zarina-n@mgar.co.il   08:00-14:00
      olgamgar1@gmail.com    
      Ilana-m@mgar.co.il    
טבריה 100   04-6720003 natalyshary@walla.co.il   קבלת קהל:
הגליל 52 קומה 1         א', ב', ד', ה'
בבניין גליל סנטר         08:00-15:00
עפולה 150   04-6407021 mgarafula@gmail.com   קבלת קהל:
הנרייטה סולד 2         א'          08:30-12:00
גבעת המורה         15:30-18:00
          ב', ה'     08:30-14:00
חיפה 200 04-8620658 04-8663922 haifashikun@mgar.co.il   קבלת קהל:
שער פלמר 1 04-8643226       א', ד', ה' 08:00-15:00
קומה 6           ב'          08:30-13:30
חדר 602         15:00-18:30
כרמיאל 250 04-9888719 04-8441820     קבלת קהל:
ההגנה בקרוון     iracarmiel1@gmail.com   א', ד', ה' 08:00-13:00
מול בית מס' 5     Allagoldberg@gmail.com   ג'          08:30-13:00
          15:00-18:00
ירושלים 400 02-5325657 153-2-5630686 Mgar14@netvision.net.il   קבלת קהל:
יקינג ג'ורג' 3 02-5323730   jeruzalem@mgar.co.il   א', ד', ה' 08:00-15:00
ביניין הפעמון         ב'          08:30-13:30
קומה 2         15:00-18:30
בית שמש 450   02-9996326 mgar20@netvision.net.il   קבלת קהל:
קניון נעימי         א',ד' 08:15-13:00
קומה 2         ב' 15:30-17:30
תל אביב 500 03-5164306 03-6240858     קבלת קהל:
בית B.S קומה 1     sivanta3@gmail.com     א',ד',ה'   08:00-15:00
סעדיה גאון 24     michalkoz200@gmail.com   ב'          08:30-13:30
          15:00-18:30
חולון 600 03-6818620 03-5181519     קבלת קהל:
מרכז מסחרי     olgamgar@gmail.com   א',ד',ה'   08:00-15:00
גאלרי פאלאס     kerenmgar@gmail.com   ב'          08:30-13:30
קומת כניסה         15:00-18:30
ראשון לציון 700 03-9583983 03-9500349     קבלת קהל:
הרצל 63     rishonm@gmail.com   א',ד',ה'   08:00-15:00
קומה 4     rishonale@gmail.com   ב'          08:30-13:30
בית רותמן         15:00-18:30
אילת 850   08-6372857 eilatmgar@gmail.com   קבלת קהל:
בית הדקל         08:00-15:00   א' ד' 
קומה 2         ב'          08:30-13:30
שער העיר         15:00-18:30
באר שבע 900 08-6238387 08-6450364     קבלת קהל:
יאיר שטרן 38     mariamgar8@gmail.com   א',ב',ד',ה'
קומה 2     zoharcohen860@gmail.com   08:00-15:30
קרית גת 950   08-6810981     קבלת קהל:
הרימון 70/3     dariamgar@gmail.com   א',ב',ד'   08:00-13:00
          ג'          08:30-13:00
          16:00-18:00
           
פרוייקט התמ"ת 1599500818 15336546091     מענה טלפוני:
      inna-k@mgar.co.il   א'-ה'      08:00-16:30
      alina-m@mgar.co.il    
      tamat@mgar.co.il    


דרונט בניית אתרים
2007 © מ.ג.ע.ר – מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ